Odnawialne Źródła Energii w
Gminie Włodawa

Wskaźniki

Strona zawiera rzeczywiste redukcje zanieczyszczeń CO2 oraz moc wyprodukowaną z wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w ramach niniejszego projektu OZE pn.: „Energia z natury - fotowoltaika w Gminie Włodawa”.

Instalacji fotowoltaicznych

134

Wyprodukowana energia

16.86 MWhe

Zaoszczędzona emisja CO2

13.18t CO2