Odnawialne Źródła Energii w
Gminie Włodawa

Projekt „Energia z natury – fotowoltaika w Gminie Włodawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Beneficjentem projektu jest Gmina Włodawa, natomiast bezpośrednimi odbiorcami mieszkańcy gminy, którzy biorą udział w przedsięwzięciu. W ramach projektu zainstalowanych zostało 134 zestawów instalacji fotowoltaicznych pracujących w systemie otwartym. Wygenerowany prąd jest bezpośrednio wprowadzany do instalacji elektrycznej, użytkownika, natomiast nadwyżki energii trafiają do sieci energetycznej i mogą być odbierane w postaci opustu w zależności od mocy instalacji:

  • instalacje o mocy do 10 kW – można odbierać bezpłatnie z sieci publicznej 80% oddanej energii (współczynnik 0,8);
  • instalacje od 10 kW do 40 kW – można odbierać bezpłatnie z sieci publicznej 70% oddanej energii (współczynnik 0,7).

Najważniejszymi korzyściami z wykorzystania paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych  są niższe rachunki za prąd oraz ochrona środowiska poprzez pozyskiwanie energii ze źródeł naturalnych,   co oznacza niższą emisję dwutlenku węgla do środowiska. Ponadto projekt realizuje zobowiązania kraju do wypełniania unijnych celów związanych ze zrównoważoną polityką energetyczną.

Cel główny projektu: zwiększenie wykorzystania OZE na terenie Gminy Włodawa

Cele szczegółowe projektu:

  • Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.
  • Redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
  • Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie OZE.

Produkty projektu:

  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 134szt.
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,42 MWe;

Rezultaty projektu:

  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych /nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 374,48 MWhe/rok;
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 311,38 tony równoważnika CO2/rok.

2020-04-16 00:00:00